• Úvod
  • Finančné služby

Finančné služby

Spoločnosť Hotcar s.r.o. je zapísaná ako viazaný finančný agent pre finančnú inštitúciu - spoločnosť VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. (VWFS) v zozname viazaných finančných agentov vedenom Národnou bankou Slovenska pod číslom 77810 v podregistri pre sektor poskytovania úverov a vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s VWFS.

Copyright © 2003 - 2019 HOTCAR | Všetky práva vyhradené

Created by people in ARSY line.

Varování
Zavřít