Finančné služby

Spoločnosť HOTCAR s.r.o., sa zaoberá predajom a prenájmom jazdených osobných a úžitkových vozidiel a karavanov, poskytovaním  ďalších služieb spojených s prevádzkou vozidiel a ich financovaním. 

V oblasti financovania jazdených vozidiel spolupracujeme výhradne so spol. Volkswagen Financial Services (Volkswagen finančné služby Slovensko, ďalej len VWFS) :

aktuálne AKCIE 

 • TRETINY EXCLUSIVE - sú nový produkt, s najvýhodnejším úrokom na trhu pri jazdených vozidlách (platí pre vozidlá nad 10.000 €, s vekom do 2 rokov).


 • TRETINY štandard - ponúkajú porovnateľne výhodný úrok, dajú sa však uplatniť aj na vozidlá staršie ako 2 roky. 

Pri tretinovom financovaní, platí klient prvú tretinu ako akontáciu, druhú o rok a tretiu o dva roky. Počas tohto obdobia platí mesačne minimálny úrok a poistenie (PZP, HP, prípadne GAP), tento úrok sa po roku znižuje o polovicu.

 • Bežný úver Autokredit - štandardný úver na 18 až 72 mesiacov, s akontáciou od 30% (pre zákazníkov VWFS od 20%).


 • 50/50 - podobne ako tretiny, akontácia 50%, druhá polovica o rok, počas tohto roka, úrok + poistenie mesačne.

Pri každom z týchto produktov má zákazník možnosť si uplatniť DPH z celej ceny vozidla ihneď.

Tretiny umožňujú klientom, uvoľniť si peniaze, ktoré by inak museli splácať mesačne počas celej doby úveru, oproti bežnému úveru prinášajú nižšie úrokové a mesačné splátkové zaťaženie.

Všeobecne platí, že produkty TRETINY, 50/50 a bežný úver sú dostupné pre IČO. Pre fyzické osoby ako spotrebiteľov je dostupný produkt bežný úver.


Úver súkromná osoba 

Nové vozidlo môže byť vaše, aj keď nemáte k dispozícii dostatok finančných prostriedkov. Úver je jednoduchá a rýchla cesta k automobilu prostredníctvom úveru pre súkromné osoby. Priamo u nás vybavíte všetko: vyberiete si vozidlo, podľa svojich možností určíte výšku vopred uhradenej časti kúpnej ceny vozidla a dobu splácania, podpíšete úverovú zmluvu a vozidlo poistíte. Šetríme vaše peniaze a váš čas.

Výhodou financovania cez úver je, že vozidlo sa stáva okamžite vaším majetkom. Najkratšia doba splácania je 6 mesiacov.

Podmienky úveru

 • akontácia 30 – 70% z obstarávacej ceny vozidla
 • dĺžka úveru 6 – 72 mesiacov
 • tretiny 1/3

Kalkulácia lízingových/úverových splátok a poistenia.

Aké doklady potrebujete?

Súkromná osoba:

 • dva identifikačné doklady: občiansky preukaz + vodičský preukaz/pas/rodný list
 • žiadosť o poskytnutie úveru s písomným súhlasom manžela/manželky s úverom
 • potvrdenie zamestnávateľa o výške príjmu

HOTCAR s.r.o. si vyhradzuje právo zmien požadovaných podkladov v závislosti od typu vozidla, obstarávacej ceny vozidla a právo posúdenia bonity klienta.

Úhrady splátok

Na účel platenia splátok sa zaväzujete zadať v banke trvalý platobný príkaz alebo úhrady uskutočňovať k určenému termínu prostredníctvom internet bankingu. Platba poštovými poukážkami nie je dovolená.

Pri zadaní trvalého príkazu je veľmi dôležité uviesť:

 • presnú sumu pravidelnej splátky (suma je uvedená v splátkovom kalendári)
 • správny variabilný symbol úhrad (variabilný symbol je uvedený v splátkovom kalendári, pričom je vždy totožný s číslom lízingovej/úverovej zmluvy)
 • presný dátum splatnosti splátok (dátum je uvedený v splátkovom kalendári)

Úver podnikatelia

Nové vozidlo môže byť vaše, aj keď nemáte k dispozícii dostatok finančných prostriedkov. Úver je jednoduchá a rýchla cesta k automobilu prostredníctvom úveru pre podnikateľov. Priamo u nás vybavíte všetko: vyberiete si vozidlo, podľa svojich možností určíte výšku vopred uhradenej časti kúpnej ceny vozidla a dobu splácania, podpíšete úverovú zmluvu a vozidlo poistíte. Šetríme vaše peniaze a váš čas.

Výhodou financovania cez úver je, že vozidlo sa stáva okamžite vaším majetkom. Najkratšia doba splácania je 6 mesiacov. Odpočet DPH sa uplatňuje jednorázovo.

Podmienky úveru

 • akontácia 30 – 70% z obstarávacej ceny vozidla
 • dĺžka úveru 6 – 72 mesiacov
 • tretiny 1/3
 • odpočet DPH sa uplatňuje jednorázovo

Kalkulácia lízingových/úverových splátok a poistenia.

Aké doklady potrebujete?

Podnikatelia:

 • občiansky preukaz
 • aktuálny živnostenský list resp. výpis z obchodného registra nie starší ako 6 mesiacov
 • doklad o pridelení IČ DPH pre platcu DPH
 • kompletné daňové priznanie za predchádzajúci rok potvrdené daňovým úradom, obsahujúce účtovnú závierku (jednoduché alebo podvojné účtovnictvo)
  • pri lízingu s vopred hradenou časťou obstarávacej ceny nižšou ako 30% a obstarávacou cenou vozidla do 25.000,- € spolu s DPH
  • pri lízingu s vopred hradenou časťou obstarávacej ceny nižšou ako 40% a obstarávacou cenou vozidla nad 25.000,- € spolu s DPH

V prípade, že firma existuje kratšie

 • ako 1 rok, predkladá aktuálne finančné údaje spracované do formy ekonomických výkazov. Výkazy musia byť podpísané podnikateľom resp. konateľom.
 • ako 6 mesiacov, potrebuje ručiteľa, ktorý predkladá požadované doklady (ako keby on uzatváral lízingovú/úverovú zmluvu) a vyplní tlačivo ručenia , ktoré potvrdí nájomca/klient aj ručiteľ.

HOTCAR s.r.o., si vyhradzuje právo zmien požadovaných podkladov v závislosti od typu vozidla, obstarávacej ceny vozidla a právo posúdenia bonity klienta.

Úhrady splátok

Na účel platenia splátok sa zaväzujete zadať v banke trvalý platobný príkaz alebo úhrady uskutočňovať k určenému termínu prostredníctvom internet bankingu. Platba poštovými poukážkami nie je dovolená.

Pri zadaní trvalého príkazu je veľmi dôležité uviesť:

 • presnú sumu pravidelnej splátky (suma je uvedená v splátkovom kalendári)
 • správny variabilný symbol úhrad (variabilný symbol je uvedený v splátkovom kalendári, pričom je vždy totožný s číslom lízingovej/úverovej zmluvy)
 • presný dátum splatnosti splátok (dátum je uvedený v splátkovom kalendári)

Copyright © 2003 - 2016 HOTCAR | Všetky práva vyhradené

Tvorba web stránok & online marketing | Esenti, s.r.o.

Varování
Zavřít