Povinné zmluvné poistenie  • PREČO

Či kupujete vozidlo u nás alebo niekde inde, podľa zákona ste povinný uzavrieť zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) a to najneskôr v deň prvého použitia vozidla.


  • AKO

Na našej prevádzke Hotcar s.r.o. uzavriete povinné zmluvné poistenie okamžite a bez zbytočných komplikácií a to prostredníctvom nášho partnera, spoločnosti Decor Design s.r.o., ktorá je na základe zmluvy č.VFA 175691 z roku 2013 sprostredkovateľom poistenia, resp. viazaným finančným agentom pre Kooperativa poisťovňu.


K uzavretiu zmluvy potrebujete:

- technický preukaz vozidla (postačuje malý, ale po prepise vozidla je potrebné dodať kópiu veľkého TP)

- občiansky preukaz (FO) alebo výpis z OR SR, popr. zo ŽR SR (PO)

- možnosť okamžitého platobného prevodu 


  • POISŤOVŇA

Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, bola založená v roku 1990. Občanom ponúka viac ako 60 produktov životného a neživotného poistenia.

Adresa centrály Bratislava:

Kooperativa poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava

Čísla účtov pre platbu poistného:  • PZP

- PARTNER

Úhrada škôd do výšky stanovenej zákonom:

Do 5 240 000 Eur na náhradu škôd na zdraví a nákladov pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených. 

Do 1 050 000 Eur na náhradu vecných škôd a ušlého zisku bez ohľadu na počet poškodených.


- EUROPARTNER

Úhrada škôd nad rámec zákonom stanovených limitov:

Do 5 240 000 Eur na náhradu škôd na zdraví a nákladov pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených. 

Do 2 050 000 Eur na náhradu vecných škôd a ušlého zisku bez ohľadu na počet poškodených.


Poistné podmienky


  • CENNÍK 

Cena je uvedená za 1 rok.
Pri štvrťročnej platbe - prirážka 5 eur k ročnému poistnému.
Pri polročnej platbe - prirážka 3 eurá k ročnému poistnému.

Vozidlo
Partner
Europartner
Počet škôd za posledné 3 roky
0
1
viac
0
1
viac
SB1 do 1300 cm3
89
97,90
115,70
104
114,40
135,20
SB2a 1301 - 1400 cm3
109
119,90
141,71
124
136,40
161,20
SB2b 1401 - 1800 cm3
119
130,90
154,70
131
144,10
170,30
SB3a 1801 - 1900 cm3
129
141,90
167,69
142
156,20
184,60
SB3b 1901 - 2500 cm3
159
174,90
206,70
171
188,10
222,30
SB4 nad 2500 cm3
185
203,50
240,50
195
214,50
253,50


  • KONTAKT

Hotcar s.r.o.
Dopravná 12
040 13 Košice

Tel: 0918 263 975
Email: zdenka@hotcar.sk


  • ZÁKON

Podľa Zákona 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla:

- povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má pri tuzemskom motorovom vozidle ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla alebo ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla, v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom. 

- osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, je povinná uzavrieť ju najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla. 


Copyright © 2003 - 2020 HOTCAR | Všetky práva vyhradené

Created by people in ARSY line.

Varování
Zavřít

Kontaktný formulár

Mám záujem o ďalšie informácie.

Meno a priezvisko / firma*
Mesto*
Telefón*
E-mail*
Správa
Vyplnením formulára udeľujem súhlas so spracovávaním osobných údajov v zmysle ustanovení Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR.