Vstup pre
zákazníkov
Produkty
Späť

Produkty

Úver súkromná osoba


Nové vozidlo môže byť vaše, aj keď nemáte k dispozícii dostatok finančných prostriedkov. Úver je jednoduchá a rýchla cesta k automobilu prostredníctvom spotrebiteľského úveru pre súkromné osoby. Priamo u nás vybavíte všetko: vyberiete si vozidlo, podľa svojich možností určíte výšku vopred uhradenej časti kúpnej ceny vozidla a dobu splácania, podpíšete úverovú zmluvu a vozidlo poistíte. Šetríme vaše peniaze a váš čas.

Výhodou financovania cez úver je, že vozidlo sa stáva okamžite vaším majetkom. Najkratšia doba splácania je 6 mesiacov.

Podmienky úveru

  • akontácia 20 – 70% z obstarávacej ceny vozidla
  • dĺžka úveru 6 – 72 mesiacov

Aké doklady potrebujete?

  • dva identifikačné doklady: občiansky preukaz + vodičský preukaz/pas/rodný list
  • žiadosť o poskytnutie úveru s písomným súhlasom manžela/manželky s úverom
  • potvrdenie zamestnávateľa o výške príjmu

HOTCAR s.r.o. si vyhradzuje právo zmien požadovaných podkladov v závislosti  od typu vozidla, obstarávacej ceny vozidla a právo posúdenia bonity klienta.

Spätné financovanie


Spätné financovanie je spôsob, ako môže fyzická osoba získať finančné prostriedky zo svojho hnuteľného majetku – automobilu. 

Predmet financovania

Spätné financovanie je možné zrealizovať na vozidlo, ktoré spĺňa nasledovné podmienky:

  • osobné resp. úžitkové vozidlo do 3,5 t
  • vozidlo je registrované na záujemcu o spätné financovanie a má platné Slovenské osvedčenie o evidencii vozidla
  • vek vozidla + doba splácania úveru môže byť maximálne 9 rokov
  • vozidlo musí mať v čase vstupu do financovania najazdené max. do 200 000 km
  • na vozidle nesmie byť žiadna právna ťarcha (financovanie v inej lízingovej spoločnosti resp. záložné právo iného subjektu, zaťažené exekučným konaním)


Kontakt:

Ing. Dominik Hamžik
 0905 150 678
 hamzik@hotcar.sk

ARSY line - tvorba webových stránok a eshopov