Vstup pre
zákazníkov
Kredit - podnikatelia
Späť

Kredit - podnikatelia

Kredit podnikatelia


Nové vozidlo môže byť vaše, aj keď nemáte k dispozícii dostatok finančných prostriedkov. Kredit je jednoduchá a rýchla cesta k automobilu prostredníctvom úveru pre podnikateľov. 

Priamo u nás vybavíte všetko: vyberiete si vozidlo, podľa svojich možností určíte výšku vopred uhradenej časti kúpnej ceny vozidla a dobu splácania, podpíšete úverovú zmluvu a vozidlo poistíte. Šetríme vaše peniaze a váš čas.

Výhodou financovania cez kredit je, že vozidlo sa stáva okamžite vaším majetkom. Najkratšia doba splácania je 6 mesiacov. Odpočet DPH sa uplatňuje jednorázovo.

Podmienky úveru

  • akontácia 20 – 70% z obstarávacej ceny vozidla
  • dĺžka úveru 6 – 72 mesiacov
  • odpočet DPH sa uplatňuje jednorázovo

Aké doklady potrebujete?

  • občiansky preukaz
  • aktuálny živnostenský list resp. výpis z obchodného registra nie starší ako 6 mesiacov
  • doklad o pridelení IČ DPH pre platcu DPH
  • kompletné daňové priznanie za predchádzajúci rok potvrdené daňovým úradom, obsahujúce účtovnú závierku (jednoduché alebo podvojné účtovníctvo)

V prípade, že firma existuje kratšie

  • ako 1 rok: predkladá aktuálne finančné údaje spracované do formy ekonomických výkazov. Výkazy musia byť podpísané podnikateľom resp. konateľom
  • ako 6 mesiacov: potrebuje ručiteľa, ktorý predkladá požadované doklady (ako keby on uzatváral lízingovú/úverovú zmluvu) a vyplní tlačivo ručenia, ktoré potvrdí nájomca/klient aj ručiteľ

HOTCAR s.r.o., si vyhradzuje právo zmien požadovaných podkladov v  závislosti od typu vozidla, obstarávacej ceny vozidla a právo posúdenia bonity  klienta.


Dokumenty

Všeobecné podmienky


Príklad cenovej ponuky pre vozidlo Škoda Octavia 2016 na 48 mesiacov s akontáciou 30% ku dňu 23.05.2019:
ARSY line - tvorba webových stránok a eshopov