Vstup pre
zákazníkov
Spätné financovanie
Späť

Spätné financovanie

Spätné financovanie je spôsob, ako môže fyzická osoba získať finančné prostriedky zo svojho hnuteľného majetku – automobilu. 

Predmet financovania

Spätné financovanie je možné zrealizovať na vozidlo, ktoré spĺňa nasledovné podmienky:

  • osobné resp. úžitkové vozidlo do 3,5 t
  • vozidlo je registrované na záujemcu o spätné financovanie a má platné slovenské osvedčenie o evidencii vozidla
  • vek vozidla + doba splácania úveru môže byť maximálne 9 rokov
  • vozidlo musí mať v čase vstupu do financovania najazdené max. do 200 000 km
  • na vozidle nesmie byť žiadna právna ťarcha (financovanie v inej lízingovej spoločnosti resp. záložné právo iného subjektu, zaťažené exekučným konaním)


ARSY line - tvorba webových stránok a eshopov