Vstup pre
zákazníkov
Tretiny - podnikatelia
Späť

Tretiny - podnikatelia

Tretiny podnikatelia


Najvýhodnejší úrok na trhu pri jazdených vozidlách. Pri tretinovom financovaní platí klient prvú tretinu ako akontáciu, druhú tretinu o rok a tretiu tretinu o dva roky. Počas tohto obdobia platí mesačne minimálny úrok a poistenie (PZP, HP, prípadne GAP). Tento úrok sa po roku znižuje o polovicu.

Podmienky úveru

  • akontácia 33% z obstarávacej ceny vozidla
  • dĺžka úveru 24 mesiacov
  • odpočet DPH sa uplatňuje jednorázovo

Aké doklady potrebujete?

  • občiansky preukaz
  • aktuálny živnostenský list resp. výpis z obchodného registra nie starší ako 6 mesiacov
  • doklad o pridelení IČ DPH pre platcu DPH
  • kompletné daňové priznanie za predchádzajúci rok potvrdené daňovým úradom, obsahujúce účtovnú závierku (jednoduché alebo podvojné účtovnictvo)

V prípade, že firma existuje kratšie

  • ako 1 rok: predkladá aktuálne finančné údaje spracované do formy ekonomických výkazov. Výkazy musia byť podpísané podnikateľom resp. konateľom
  • ako 6 mesiacov: potrebuje ručiteľa, ktorý predkladá požadované doklady (ako keby on uzatváral lízingovú/úverovú zmluvu) a vyplní tlačivo ručenia, ktoré potvrdí nájomca/klient aj ručiteľ

HOTCAR s.r.o., si vyhradzuje právo zmien požadovaných podkladov v  závislosti od typu vozidla, obstarávacej ceny vozidla a právo posúdenia bonity  klienta.


Dokumenty

Všeobecné podmienky


Príklad cenovej ponuky pre vozidlo Škoda Octavia 2016 s tretinovým produktom ku dňu 23.05.2019:ARSY line - tvorba webových stránok a eshopov