Vstup pre
zákazníkov
Financovanie na 1/3
Späť

Financovanie na 1/3


HOTCAR s.r.o. 

vám ako licencovaný zástupca spol.

Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o.

ponúka:

 • financovanie vozidla kúpeného u nás
 • financovanie vozidla, ktoré si chcete kúpiť od iného predajcu
 • financovanie vášho vozidla (tzv. spätné financovanie)

Aktuálne akcie:

 • TRETINY EXCLUSIVE - najvýhodnejší úrok na trhu pri jazdených vozidlách. Pri tretinovom financovaní, platí klient prvú tretinu ako akontáciu, druhú o rok a tretiu o dva roky. Počas tohto obdobia platí mesačne minimálny úrok a poistenie (PZP, HP, prípadne GAP), tento úrok sa po roku znižuje o polovicu.


 • Bežný úver Autokredit - štandardný autoúver na 18 až 72 mesiacov, s akontáciou od 30% (pre zákazníkov VWFS od 20%).


 • Spätné financovanie - Spätné financovanie je spôsob, ako môže podnikateľ resp. fyzická osoba získať finančné prostriedky zo svojho hnuteľného majetku – automobilu. 


Pri každom z týchto produktov má zákazník (podnikateľ) možnosť si uplatniť DPH z celej ceny vozidla ihneď.

Všeobecne platí, že produkty TRETINY a bežný úver sú dostupné pre IČO. Pre fyzické osoby ako spotrebiteľov je dostupný produkt bežný úver.


Spočítajte si výšku splátok na vami vybrané vozidlo:
Kredit podnikatelia

Nové vozidlo môže byť vaše, aj keď nemáte k dispozícii dostatok finančných prostriedkov. Kredit je jednoduchá a rýchla cesta k automobilu prostredníctvom úveru pre podnikateľov. Priamo u nás vybavíte všetko: vyberiete si vozidlo, podľa svojich možností určíte výšku vopred uhradenej časti kúpnej ceny vozidla a dobu splácania, podpíšete úverovú zmluvu a vozidlo poistíte. Šetríme vaše peniaze a váš čas.

Výhodou financovania cez kredit je, že vozidlo sa stáva okamžite vaším majetkom. Najkratšia doba splácania je 6 mesiacov. Odpočet DPH sa uplatňuje jednorázovo.

Podmienky úveru

 • akontácia 30 – 70% z obstarávacej ceny vozidla
 • dĺžka úveru 6 – 72 mesiacov
 • tretiny 1/3
 • odpočet DPH sa uplatňuje jednorázovo

Aké doklady potrebujete?

Podnikatelia:

 • občiansky preukaz
 • aktuálny živnostenský list resp. výpis z obchodného registra nie starší ako 6 mesiacov
 • doklad o pridelení IČ DPH pre platcu DPH
 • kompletné daňové priznanie za predchádzajúci rok potvrdené daňovým úradom, obsahujúce účtovnú závierku (jednoduché alebo podvojné účtovnictvo)

V prípade, že firma existuje kratšie

 • ako 1 rok, predkladá aktuálne finančné údaje spracované do formy ekonomických výkazov. Výkazy musia byť podpísané podnikateľom resp. konateľom.
 • ako 6 mesiacov, potrebuje ručiteľa, ktorý predkladá požadované doklady (ako keby on uzatváral lízingovú/úverovú zmluvu) a vyplní tlačivo ručenia , ktoré potvrdí nájomca/klient aj ručiteľ.

HOTCAR s.r.o., si vyhradzuje právo zmien požadovaných podkladov v závislosti od typu vozidla, obstarávacej ceny vozidla a právo posúdenia bonity klienta.

Úhrady splátok

Na účel platenia splátok sa zaväzujete zadať v banke trvalý platobný príkaz alebo úhrady uskutočňovať k určenému termínu prostredníctvom internet bankingu. Platba poštovými poukážkami nie je dovolená.

Pri zadaní trvalého príkazu je veľmi dôležité uviesť:

 • presnú sumu pravidelnej splátky (suma je uvedená v splátkovom kalendári)
 • správny variabilný symbol úhrad (variabilný symbol je uvedený v splátkovom kalendári, pričom je vždy totožný s číslom úverovej zmluvy)
 • presný dátum splatnosti splátok (dátum je uvedený v splátkovom kalendári)


Úver súkromná osoba 

Nové vozidlo môže byť vaše, aj keď nemáte k dispozícii dostatok finančných prostriedkov. Úver je jednoduchá a rýchla cesta k automobilu prostredníctvom úveru pre súkromné osoby. Priamo u nás vybavíte všetko: vyberiete si vozidlo, podľa svojich možností určíte výšku vopred uhradenej časti kúpnej ceny vozidla a dobu splácania, podpíšete úverovú zmluvu a vozidlo poistíte. Šetríme vaše peniaze a váš čas.

Výhodou financovania cez úver je, že vozidlo sa stáva okamžite vaším majetkom. Najkratšia doba splácania je 6 mesiacov.

Podmienky úveru

 • akontácia 30 – 70% z obstarávacej ceny vozidla
 • dĺžka úveru 6 – 72 mesiacov

Aké doklady potrebujete?

Súkromná osoba:

 • dva identifikačné doklady: občiansky preukaz + vodičský preukaz/pas/rodný list
 • žiadosť o poskytnutie úveru s písomným súhlasom manžela/manželky s úverom
 • potvrdenie zamestnávateľa o výške príjmu

HOTCAR s.r.o. si vyhradzuje právo zmien požadovaných podkladov v závislosti od typu vozidla, obstarávacej ceny vozidla a právo posúdenia bonity klienta.

Úhrady splátok

Na účel platenia splátok sa zaväzujete zadať v banke trvalý platobný príkaz alebo úhrady uskutočňovať k určenému termínu prostredníctvom internet bankingu. Platba poštovými poukážkami nie je dovolená.

Pri zadaní trvalého príkazu je veľmi dôležité uviesť:

 • presnú sumu pravidelnej splátky (suma je uvedená v splátkovom kalendári)
 • správny variabilný symbol úhrad (variabilný symbol je uvedený v splátkovom kalendári, pričom je vždy totožný s číslom úverovej zmluvy)
 • presný dátum splatnosti splátok (dátum je uvedený v splátkovom kalendári)


Kontakt: 

HOTCAR s.r.o. 
Dopravná 2819/12
Košice , 040 13

Ing. Dominik Hamžik
0905 150 678
hamzik@hotcar.sk

ARSY line - tvorba webových stránok a eshopov