Vstup pre
zákazníkov
Produkty
Späť

Produkty

Kredit podnikatelia


Nové vozidlo môže byť vaše, aj keď nemáte k dispozícii dostatok finančných prostriedkov. Kredit je jednoduchá a rýchla cesta k automobilu prostredníctvom úveru pre podnikateľov. Priamo u nás vybavíte všetko: vyberiete si vozidlo, podľa svojich možností určíte výšku vopred uhradenej časti kúpnej ceny vozidla a dobu splácania, podpíšete úverovú zmluvu a vozidlo poistíte. Šetríme vaše peniaze a váš čas.

 Výhodou financovania cez kredit je, že vozidlo sa stáva okamžite vaším majetkom. Najkratšia doba splácania je 6 mesiacov. Odpočet DPH sa uplatňuje jednorázovo.

Podmienky úveru

 • akontácia 20 – 70% z obstarávacej ceny vozidla
 • dĺžka úveru 6 – 72 mesiacov
 • odpočet DPH sa uplatňuje jednorázovo

Tretiny podnikatelia


Najvýhodnejší úrok na trhu pri jazdených vozidlách. Pri tretinovom financovaní, platí klient prvú tretinu ako akontáciu, druhú o rok a tretiu o dva roky. Počas tohto obdobia platí mesačne minimálny úrok a poistenie (PZP, HP, prípadne GAP), tento úrok sa po roku znižuje o polovicu.

Podmienky úveru

 • akontácia 33% z obstarávacej ceny vozidla
 • dĺžka úveru 24 mesiacov
 • odpočet DPH sa uplatňuje jednorázovo


Aké doklady potrebujete?

 • občiansky preukaz konateľa / konateľov
 • aktuálny živnostenský list resp. výpis z obchodného registra nie starší ako 6 mesiacov
 • doklad o pridelení IČ DPH pre platcu DPH
 • kompletné daňové priznanie za predchádzajúci rok potvrdené daňovým úradom, obsahujúce účtovnú závierku (jednoduché alebo podvojné účtovníctvo)

V prípade, že firma existuje kratšie

 • ako 1 rok, predkladá aktuálne finančné údaje spracované do formy ekonomických výkazov. Výkazy musia byť podpísané podnikateľom resp. konateľom.
 • ako 6 mesiacov, potrebuje ručiteľa, ktorý predkladá požadované doklady (ako keby on uzatváral lízingovú/úverovú zmluvu) a vyplní tlačivo ručenia , ktoré potvrdí nájomca/klient aj ručiteľ.

HOTCAR s.r.o., si vyhradzuje právo zmien požadovaných podkladov v  závislosti od typu vozidla, obstarávacej ceny vozidla a právo posúdenia bonity  klienta.


Spätné financovanie


Spätné financovanie je spôsob, ako môže fyzická osoba získať finančné prostriedky zo svojho hnuteľného majetku – automobilu. 

Predmet financovania

Spätné financovanie je možné zrealizovať na vozidlo, ktoré spĺňa nasledovné podmienky:

 • osobné resp. úžitkové vozidlo do 3,5 t
 • vozidlo je registrované na záujemcu o spätné financovanie a má platné Slovenské osvedčenie o evidencii vozidla
 • vek vozidla + doba splácania úveru môže byť maximálne 9 rokov
 • vozidlo musí mať v čase vstupu do financovania najazdené max. do 200 000 km
 • na vozidle nesmie byť žiadna právna ťarcha (financovanie v inej lízingovej spoločnosti resp. záložné právo iného subjektu, zaťažené exekučným konaním)


ARSY line - tvorba webových stránok a eshopov