Vstup pre
zákazníkov
GAP
Späť

GAP


  • PREČO

Poistenie finančnej straty GAP vám kryje rozdiel medzi nákupnou cenou vozidla a cenou, ktorú malo vozidlo tesne pred vznikom poistnej udalosti. 


  • AKO

Na našej prevádzke Hotcar s.r.o. uzavriete poistenie okamžite a bez zbytočných komplikácií a to prostredníctvom nášho partnera, spoločnosti Decor Design s.r.o., ktorá je na základe zmluvy č.VFA 175691 z roku 2013 sprostredkovateľom poistenia, resp. viazaným finančným agentom pre Kooperativa poisťovňu. 


K uzavretiu zmluvy potrebujete:

- technický preukaz vozidla (postačuje malý, ale po prepise vozidla je potrebné dodať kópiu veľkého TP)

- faktúru od vozidla

- občiansky preukaz (FO) alebo výpis z OR SR, popr. zo ŽR SR (PO)

- možnosť okamžitého platobného prevodu 


  • POISŤOVŇA

Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, bola založená v roku 1990. Občanom ponúka viac ako 60 produktov životného a neživotného poistenia.

Adresa centrály Bratislava:

Kooperativa poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava

Čísla účtov pre platbu poistného:

  • ROZSAH KRYTIA HP

- finančná strata v dôsledku odcudzenia vozidla

- finančná strata v dôsledku totálneho zničenia vozidla a živelnej udalosti


Poistné podmienky


  • KONTAKT

Hotcar s.r.o.
Dopravná 12
040 13 Košice

Tel: 0918 263 975
Email: zdenka@hotcar.sk

Využite naše akcie

ARSY line - tvorba webových stránok a eshopov