Vstup pre
zákazníkov
Havarijné poistenie
Späť

Havarijné poistenie


  • PREČO

Havarijné poistenie chráni vaše vozidlo v prípade poškodenia z dôvodu havárie, lúpeže, krádeže či poškodenia živlom. S finančnou náhradou pri týchto udalostiach zvládnete každú situáciu hravo a bez stresu.


  • AKO

Na našej prevádzke Hotcar s.r.o. uzavriete havarijné poistenie okamžite a bez zbytočných komplikácií a to prostredníctvom nášho partnera, spoločnosti Decor Design s.r.o., ktorá je na základe zmluvy č.VFA 175691 z roku 2013 sprostredkovateľom poistenia, resp. viazaným finančným agentom pre Kooperativa poisťovňu. Po uzavretí poistenia je potrebné objednať sa na obhliadku vozidla v spoločnosti Slovexperta. 


K uzavretiu zmluvy potrebujete:

- technický preukaz vozidla (postačuje malý, ale po prepise vozidla je potrebné dodať kópiu veľkého TP)

- občiansky preukaz (FO) alebo výpis z OR SR, popr. zo ŽR SR (PO)

- možnosť okamžitého platobného prevodu 


  • POISŤOVŇA

Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, bola založená v roku 1990. Občanom ponúka viac ako 60 produktov životného a neživotného poistenia.

Adresa centrály Bratislava:

Kooperativa poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava

Čísla účtov pre platbu poistného:

  • ROZSAH KRYTIA HP

- krádež, lúpež, poškodenie, zničenie

- územie Európy


Poistné podmienky


  • SPOLUÚČASŤ

- 5%, min. 150 Eur - koeficient 1

- 5%, min. 300 Eur - koeficient 0,9

- 5%, min. 70 Eur - koeficient 1,15

- 150 Eur - koeficient 1,1


  • DODATKOVÉ POISTENIA

Balík BASIC (33,60 Eur / ročne)

- poistenie batožiny, prepravovaných osôb, pneumatík, zámeny paliva, zapožičania náhradného vozidla

Balík OPTIMUM (152,30 Eur / ročne)

- poistenie batožiny, prepravovaných osôb, pneumatík, zámeny paliva, zapožičania náhradného vozidla, čelného skla, krytie výluk škôd následkom terostistických akcií / na polepoch / nasatia vody do motora


  • KONTAKT

Hotcar s.r.o.
Dopravná 12
040 13 Košice

Tel: 0918 263 975
Email: zdenka@hotcar.sk

ARSY line - tvorba webových stránok a eshopov