Vstup pre
zákazníkov
Povinné zmluvné poistenie
Späť

Povinné zmluvné poistenie


  • PREČO

Či kupujete vozidlo u nás alebo niekde inde, podľa zákona ste povinný uzavrieť zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) a to najneskôr v deň prvého použitia vozidla.


  • AKO

Na našej prevádzke Hotcar s.r.o. uzavriete povinné zmluvné poistenie okamžite a bez zbytočných komplikácií a to prostredníctvom nášho partnera, spoločnosti Decor Design s.r.o., ktorá je na základe zmluvy č.VFA 175691 z roku 2013 sprostredkovateľom poistenia, resp. viazaným finančným agentom pre Kooperativa poisťovňu.


K uzavretiu zmluvy potrebujete:

- technický preukaz vozidla (postačuje malý, ale po prepise vozidla je potrebné dodať kópiu veľkého TP)

- občiansky preukaz (FO) alebo výpis z OR SR, popr. zo ŽR SR (PO)

- možnosť okamžitého platobného prevodu 


  • POISŤOVŇA

Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, bola založená v roku 1990. Občanom ponúka viac ako 60 produktov životného a neživotného poistenia.

Adresa centrály Bratislava:

Kooperativa poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava

Čísla účtov pre platbu poistného:

  • PZP

- PARTNER

Úhrada škôd do výšky stanovenej zákonom:

Do 5 240 000 Eur na náhradu škôd na zdraví a nákladov pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených. 

Do 1 050 000 Eur na náhradu vecných škôd a ušlého zisku bez ohľadu na počet poškodených.


- EUROPARTNER

Úhrada škôd nad rámec zákonom stanovených limitov:

Do 5 240 000 Eur na náhradu škôd na zdraví a nákladov pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených. 

Do 2 050 000 Eur na náhradu vecných škôd a ušlého zisku bez ohľadu na počet poškodených.


Poistné podmienky


  • CENNÍK 

Cenník je rozdelený
- podľa typu osoby - fyzická alebo právnická
- podľa regiónu
- podľa veku
- podľa typu vozidla a jeho technických údajov

Pri štvrťročnej platbe - prirážka 5 eur k ročnému poistnému.
Pri polročnej platbe - prirážka 3 eurá k ročnému poistnému.


  • KONTAKT

Hotcar s.r.o.
Dopravná 12
040 13 Košice

Tel: 0918 263 975
Email: zdenka@hotcar.sk


  • ZÁKON

Podľa Zákona 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla:

- povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má pri tuzemskom motorovom vozidle ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla alebo ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla, v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom. 

- osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, je povinná uzavrieť ju najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla. 

ARSY line - tvorba webových stránok a eshopov